Ngành xây dựng và vật liệu xây dựng 2023: Ổn định giữa bối cảnh biến động toàn cầu

Tại tọa đàm chuyên đề “Ngành vật liệu xây dựng và xây dựng 2023: Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển” diễn ra vào ngày 8.11.2022 vừa qua tại Trung tâm hội nghị Gem Center do Công ty Metta Marketing tổ chức, hơn 70 đại diện là chủ tịch HĐQT, ban tổng giám [...]

Ngành xây dựng và vật liệu xây dựng 2023: Ổn định giữa bối cảnh biến động toàn cầu

Tại tọa đàm chuyên đề “Ngành vật liệu xây dựng và xây dựng 2023: Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển” diễn ra vào ngày 8.11.2022 vừa qua tại Trung tâm hội nghị Gem Center do Công ty Metta Marketing tổ chức, hơn 70 đại diện là chủ tịch HĐQT, ban tổng giám […]

Khám phá ngay