Tuyển Dụng

Tại Metta Marketing, chúng tôi coi trọng văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng văn hóa doanh nghiệp là nền tảng để xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững. Chính vì vậy, chúng tôi tìm kiếm những con người năng động, nhiệt huyết và yêu thích sự trải nghiệm. Đến với Metta Marketing, bạn không chỉ phát triển kỹ năng công việc, mà còn về sức mạnh nội tại. Metta Marketing hy vọng đây sẽ là môi trường phù hợp mà bạn đang tìm kiếm, để chúng ta có thể đồng hành và cùng nhau phát triển.

Marcom Specialist

This position will cooperate with Brand team and Digital team to carry out effective communication plans for the brands, including manage her/his own team of 2 – 4 content creators.

Khám phá ngay

Brand Manager

This individual will be responsible for developing brand strategies, marketing plans, data analysis, and market research to drive product growth. They should feel comfortable working cross-functionally to execute these strategies and ensure brand consistency in communication.

Khám phá ngay

Content Specialist

Develop content plans to effectively reach the desired target audience and marketing goals (traffic, lead generation,…). Create content for allocated categories, including website, social media, newspapers,… Manage content across all platforms to ensure message consistency.

Khám phá ngay

Content Creator Intern

The position is a member of the Marcom team and is a digital-focused content writer. Create content for allocated brands and products, including content for websites, social media, digital newspapers,… Manage content across all platforms to ensure brand message consistency. Develop content plans to effectively reach the desired target audience and marketing goals (traffic, lead generation,…).

Khám phá ngay