Tin tức

Workshop DỤNG NHÂN – HIỂU NGƯỜI ĐỂ DÙNG NGƯỜI VỚI THẦN SỐ HỌC

Workshop nằm trong chương trình “Trà vui”: chuỗi hoạt động giao lưu hàng tháng dành riêng cho Cấp Quản lý và Lãnh đạo doanh nghiệp do Metta Marketing tổ chức. “Bậc làm chúa không có hiền tài giúp đỡ, cũng như kẻ mù loà thiếu người dẫn dắt.” – Tôn Tử Con người giống như […]

Khám phá ngay

Nâng cao hình ảnh phòng nhân sự: Khó nhưng không phải không có cách

Ngày 18.08 vừa qua, trong khuôn khổ chuỗi workshop HAPPY YOU, HAPPY WORKPLACE được tổ chức bởi Metta, hội thảo đã mang chủ đề Nâng cao hình ảnh phòng nhân sự đến với các nhà lãnh đạo và những người làm công tác nhân sự. Bộ phận nhân sự luôn được xem là “làm dâu trăm họ” […]

Khám phá ngay